Nærværende prospekt er udført på anfordring av Orca Norway AS, og omhandler de overordnede og prinsippielle funktionelle, tekniske og estetiske mulighetene i å omdanne anlegget til den førværende Hermetikkfabrikken i Mastrevikane til et maritimt representations- og fritidsmiljø, og i den sammanhang, omend i beskedent omfang, at bevare anlæggets novarande funktion som fiskemottak, for på den måten, på ein pragmatisk måte, å understreke stedets historiske autensitet og oprindelse i den norske kyst- og fiskenæringen.

Aftur